528

Unia zapewni nam szerokopasmowy internet?

Komisja Europejska chce zwiększyć dostęp do szerokopasmowego Internetu w krajach członkowskich. Obecnie średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi pod tym względem 20 procent, unijni regulatorzy chcą natomiast by wspomniany wskaźnik osiągnął w 2010 r. wartość 30 procent.