1780

Spada poziom piractwa

Jak informuje serwis BBC News, po raz pierwszy od trzech lat w Wielkiej Brytanii zanotowano obniżenie poziomu piractwa komputerowego. Według organizacji Business Software Alliance (BSA) wynika, że podobna sytuacja miała miejsce w większości ze 108 krajów objętych badaniem.