8160

Minix – system operacyjny dla Wspólnoty Europejskiej

Wspólnota Europejska rozpoczęła prace nad własnym systemem operacyjnym. Minix będzie oparty na mechanizmie rozproszonego jądra.