656

Microsoft pomoże użytkownikom Visty

Serwis InfoWorld informuje, że koncern z Redmond zaoferował darmową pomoc techniczną dla wszystkich użytkowników systemu Windows Vista mających problemy dodatkiem Service Pack 1. Wsparcie dotyczy jednak tylko instalacji i kłopotów z kompatybilnością.