1290

Funai łączy siły z Philipsem

Spółka Funai Electric ogłosiła zawarcie umowy z Royal Philips, w ramach której Funai przejmie odpowiedzialność za źródła zaopatrywania, dystrybucję, marketing i sprzedaż sprzętu telewizyjnego.