8356

Autodesk zawiera ugodę w sprawie naruszenia jego praw

Naruszający prawa autorskie firmy Autodesk jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania i zaprzestania dystrybucji aplikacji, która modyfikuje w niedozwolony sposób AutoCAD-a.