Bez kategorii

Apple wywiera największy wpływ, Microsoft bez autorytetu

Marka Apple ma największy wpływ na konsumentów. Microsoft i Stany Zjednoczone nie są autorytetem – jak wynika z ankiet brandchannel.com.